Skip to content

Duurzame energie

Verwarmen zonder gas met een warmtepomp of met zonne-energie

Aard-warmtepomp

Een volledig elektrische aard-warmtepomp maakt gebruik van aardwarmte voor duurzame verwarming, warmtapwaterbereiding en desgewenst koeling in zowel kleinschalige woonhuizen als grootschalige utiliteitsprojecten. Via een collectieve of individuele gesloten bodemwarmtewisselaar wordt de opgeslagen energie uit de aardbodem onttrokken en ingezet voor een constant en comfortabel woon- of werkklimaat. 

Deze warmtepompen hebben de hoogste opwekkingsrendementen voor verwarming en warm tapwaterbereiding. Ook zijn ze toekomstbestendig doordat er geen aardgasaansluiting nodig is en zijn ze energiezuinig door het modulerende vermogen. Zelfs zonder het toepassen van pv-panelen kunnen deze warmtepompen de EPC-waarde van een project significant verlagen.

BRL 6000-21/00 certificering

Het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen (WKO-installaties) mag per 1 oktober 2014 uitsluitend door gecertificeerde installateurs worden uitgevoerd. Installatiebedrijf Van der Pas is dan ook gecertificeerd op dit gebied.

Lucht-warmtepomp 

Een installatie met een warmtepomp is hét klimaatsysteem van nu. Deze duurzame manier van verwarmen op basis van water en lucht zorgt tijdens de zomer tevens voor verkoeling met koelvloeren en koelplafonds. Doordat lucht als warmtebron overal aanwezig is, kan een lucht/water-warmtepomp voor buitenopstelling probleemloos zonder bouwkundige kosten of vergunningen worden ingezet. Op deze manier hebben we ook al verschillende groene vakantiewoningen opgeleverd. En omdat er geen bronboring nodig is, is dit systeem een perfecte keuze voor renovatieprojecten!

F-gassen certificaat

Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven. Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen.  Installatiebedrijf Van der Pas is dan ook gecertificeerd op dit gebied.

Warm tapwater warmtepompen

Warm tapwater warmtepompen verzorgen onafhankelijk van de bestaande verwarmingsinstallatie zowel één- als tweegezinswoningen centraal en betrouwbaar met warm water. Aangezien de warmtepomp tot 70% van de warmte-energie uit de omgevingslucht betrekt, werkt deze niet alleen bijzonder voordelig maar ook milieuvriendelijk. Eventueel is deze warmtepomp te combineren met thermische zonne-energie of fotovoltaïca. Weinig plaatsingsbehoefte en erg rendabel!

Zonneboilers

Zonnecollectoren winnen snel aan populariteit, in combinatie met een zonneboiler, voor de verkrijging van duurzaam warm water. Bovendien is een zonnecollector interessant vanwege het rendement, met aanzienlijk lagere energiekosten als gevolg. Zonnecollectoren zijn ook te combineren met Cv-ketels en warmtepompen voor een optimaal resultaat. Douchen en (af)wassen op zonne-energie: duurzamer kan niet!

Contact opnemen

Werkt u ook graag samen met een vakkundige, kwalitatieve en betrouwbare installateur? Neem dan contact met ons op!

Certificering

Met onze vakmensen en producten van de hoogste kwaliteit leveren wij volledige vakantieparken en bedrijfspanden op. Maar we kunnen ook een luxe villa instapklaar aanbieden waarin alle techniek aanwezig is.

MK_VdPas_072
MK_VdPas_059
MK_VdPas_061